** WINDWAARNEMINGEN GEBEUREN SINDS 9-01-2018 OP 9 - 10M HOOGTE**
** ONZE WEBSITE WORDT BINNENKORT VOLLEDIG VERNIEUWD!! U KAN DEZE AL HIER AL TESTEN **
Het weer levert geen direct gevaar op.    Er zijn geen waarschuwingen afgegeven.

Weercam te Izegem Meer informatie Weercam te Izegem


Lokaal brand risico:
FWI


Regionaal brand risico: Meer informatieBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

-°C 7,1°C Wind from EE@38,9 km/h - 1021,7hPa -1,2hPa 4,3ft -

3,2°C 8,3°C Wind from EE@38,9 km/h - 1019,9hPa -1,4hPa 4,6ft 9km

5,4°C 9,4°C Wind from EE@29,5 km/h - 1019,7hPa -0,2hPa 4,9ft 9km

6,4°C - Wind from SS@20,5 km/h - 1025,1hPa -0,4hPa - 20km

6,0°C - Wind from SS@37,1 km/h - 1022,1hPa -0,3hPa - 20km

3,8°C - Wind from EE@22,3 km/h - 1025,1hPa -0,5hPa 2,6ft 9km

4,8°C - Wind from EE@20,5 km/h - 1024,7hPa -1,1hPa 2,3ft 20km

5,0°C - Wind from SS@31,7 km/h - 1023,4hPa -0,5hPa - 20km

5,9°C - Wind from SSWSSW@35,3 km/h - -hPa - 9,8ft -

6,0°C - Wind from SSWSSW@33,5 km/h - 1021,3hPa -0,3hPa - 20km

-°C - Wind from SS@38,9 km/h - 1022,6hPa -0,3hPa - 20km

6,7°C 9,4°C Wind from ESEESE@48,2 km/h - 1018,5hPa -0,9hPa 5,6ft 50km

4,8°C - Wind from SSWSSW@38,9 km/h - 1023,0hPa -0,6hPa - -

7,8°C 8,8°C Wind from SSWSSW@38,9 km/h - 1016,5hPa - 13,1ft -

9,8°C 11,1°C Wind from SSESSE@61,2 km/h - 1009,0hPa -1,4hPa 11,8ft -

7,1°C 9,0°C Wind from ESEESE@29,5 km/h - 1006,2hPa -2,6hPa 14,4ft -

Sandettie Lightship at 04:00: Water: 7,1°C, Wind: E@38,9km/h, Baro: 1021,7hPa (-1,2), Waves:  4,3ft Greenwich Lightship at 04:00: Air:. 3,2°C, Water: 8,3°C, Wind: E@38,9km/h, Baro: 1019,9hPa (-1,4), Waves:  4,6ft Channel Lightship at 04:00: Air:. 5,4°C, Water: 9,4°C, Wind: E@29,5km/h, Baro: 1019,7hPa (-0,2), Waves:  4,9ft Anasuria AWS at 04:00: Air:. 6,4°C, Wind: S@20,5km/h, Baro: 1025,1hPa (-0,4), No recent reports. No recent reports. Brent No recent reports. North Sea at 04:00: Air:. 3,8°C, Wind: E@22,3km/h, Baro: 1025,1hPa (-0,5), Waves:  2,6ft Clipper AWS at 04:00: Air:. 4,8°C, Wind: E@20,5km/h, Baro: 1024,7hPa (-1,1), Waves:  2,3ft Beryl A AWS at 04:00: Air:. 5,0°C, Wind: S@31,7km/h, Baro: 1023,4hPa (-0,5), Brent No recent reports. North Sea at 04:00: Air:. 6,0°C, Wind: SSW@33,5km/h, Baro: 1021,3hPa (-0,3), North Sea at 04:00: Wind: S@38,9km/h, Baro: 1022,6hPa (-0,3), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones  at 04:00: Air:. 6,7°C, Water: 9,4°C, Wind: ESE@48,2km/h, Baro: 1018,5hPa (-0,9), Waves:  5,6ft North Sea at 04:00: Air:. 4,8°C, Wind: SSW@38,9km/h, Baro: 1023,0hPa (-0,6), No recent reports. K7 Buoy at 04:00: Air:. 7,8°C, Water: 8,8°C, Wind: SSW@38,9km/h, Baro: 1016,5hPa, Waves:  13,1ft No recent reports. K2 Buoy at 04:00: Air:. 9,8°C, Water: 11,1°C, Wind: SSE@61,2km/h, Baro: 1009,0hPa (-1,4), Waves:  11,8ft No recent reports. K5 Buoy at 04:00: Air:. 7,1°C, Water: 9,0°C, Wind: ESE@29,5km/h, Baro: 1006,2hPa (-2,6), Waves:  14,4ft


ID Naam Tijd CET Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 04:00 - 7,1 E Wind from E 38,9 1021,7 -1,2 4,3 -
62305 Greenwich Lightship 04:00 3,2 8,3 E Wind from E 38,9 1019,9 -1,4 4,6 9
62103 Channel Lightship 04:00 5,4 9,4 E Wind from E 29,5 1019,7 -0,2 4,9 9
62164 Anasuria AWS 04:00 6,4 - S Wind from S 20,5 1025,1 -0,4 - 20
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105 Brent "B" AWS 04:00 6,0 - S Wind from S 37,1 1022,1 -0,3 - 20
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 04:00 3,8 - E Wind from E 22,3 1025,1 -0,5 2,6 9
62144 Clipper AWS 04:00 4,8 - E Wind from E 20,5 1024,7 -1,1 2,3 20
63110 Beryl A AWS 04:00 5,0 - S Wind from S 31,7 1023,4 -0,5 - 20
63113 Brent "A" AWS 04:00 5,9 - SSW Wind from SSW 35,3 - - 9,8 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 04:00 6,0 - SSW Wind from SSW 33,5 1021,3 -0,3 - 20
63117 North Sea 04:00 - - S Wind from S 38,9 1022,6 -0,3 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 04:00 6,7 9,4 ESE Wind from ESE 48,2 1018,5 -0,9 5,6 50
62114 North Sea 04:00 4,8 - SSW Wind from SSW 38,9 1023,0 -0,6 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 04:00 7,8 8,8 SSW Wind from SSW 38,9 1016,5 - 13,1 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 04:00 9,8 11,1 SSE Wind from SSE 61,2 1009,0 -1,4 11,8 -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 04:00 7,1 9,0 ESE Wind from ESE 29,5 1006,2 -2,6 14,4 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org